Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/imar-ve-sehircilik-m_j2yk.jpg
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
1 Sözlü (Şifai) İmar Durumu Şahsen Başvuru Aynı Anda
2 Yazılı İmar Durumu Dilekçe 2 Gün
3 Resmi İmar Durumu, Kot Kesit ve İnşaat İstikamet 1 – Tapu Fotokopisi
2 – Aplikasyon Krokisi Fotokopisi (Son 1 Yıl İçinde Düzenlenmiş)
3 – Vekâletname Fotokopisi
4 – İfrazen imar Durum Belgesi Talebi İçin:
1 Adet Encümene Teklif Belgesi
5 – Değişiklik Yoktur Talebi İçin:
Onaylı İmar Durum Belgesi Aslı
6 – Kot Kesit Belgesi İçin Vaziyet Planı
7 – İnşaat İstikamet Belgesi İçin Aplikasyon Krokisi
Fotokopisi (Son 1 Yıl İçinde Düzenlenmiş)
1-5 Gün
4 Avan Proje Onayı ( Ön Tasdik Proje Onayı ) 1- Dilekçe,
2- Tapu
3- Röperli Kroki
4- İmar Durumu (Güncel),
5- Kot Kesit,
6- İnşaat İstikamet,
7- Muvafakatname ( Hisseli parseller için noterden )
8- Vekaletname ( Takipli işlerde )
9- Projenin dijitali
10- Dijital (e-başvuru) başvuru yapılacaktır
5-7 Gün
5 Yapı Ruhsatı 1- Tapu, Röperli Kroki (Güncel), İmar Durumu (Son 1 yıla ait), İnşaat İstikamet Rölevesi, Kot Kesit Belgesi, Zemin İnceleme Raporu, Vekâletname ( Takipli İşlemlerde ve tüm proje müelliflerinin ismini içeren) (Dosyasından)
2- Muvafakatname ( Hisseli Parseller İçin Tüm Hissedarlardan Noter Tasdikli ve Gerekli Hallerde Komşu Muvafakatnamesi)
3- Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi (Noter Onaylı), Form 18, Vergi Levhası ve İmza Sirküleri Fotokopileri
4- Yapı Sahibi ve Müteahhidin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Sözleşme (Noter Onaylı)
5- Şantiye Şefi Evrakları ( Noter Onaylı Sözleşme, Taahhütname Ek-1, Oda Kimlik Belgesi Fotokopisi )
6- Proje Müellif Sorumluluk ve Taahhüdünü İçeren Beyanname (Noter Onaylı)
7- Yapı Denetim Evrakları (Sözleşme, Taahhütname, YİBF, İzin Belgesi, Denetçi Belgeleri, Vergi Levhası ve Yetkilinin İmza Sirküsü)
8- Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu (Mevcutta Bina Olması Durumunda Aranacaktır. )
9- Numarataj Başvuru Evrakları (Vaziyet Planı ve Bina Kesiti, Bağımsız bölüm listesi, Bina ve dükkan girişlerini gösteren kat planları, Binanın ITRF 96 koordinatları) Cd ve ya Flash Şeklinde
10- 4 Adet Mimari + Peyzaj Mimari Projenin İçinde Olacak ve 2 Adet Kanal Projesi, CD ve ya Flash Şeklinde (Yapı Denetim Onaylı, Kapakta Kazı Hesabı, M² Cetveli ve Kat Planı Olacak )
11- Statik Proje (Cd ve ya Flash Şeklinde) (Kontrol Sonrasında 3 Takım Proje Çıktısı)
12- Elektrik Tesisatı Projesi (Cd ve ya Flash Şeklinde) (Aesaş Onaylı), PTT (Zayıf Akım Tesisat Projesi 2 Takım, Doğalgaz) (Kontrol Sonrasında 3 Takım Proje Çıktısı)
13- Mekanik Tesisat Projesi (Cd ve ya Flash Şeklinde) (Sıhhi - Kalorifer) (Binanın atık su çıkışları kanalizasyon sisteminde gösterilecektir.) (Kontrol Sonrasında 3 Takım Proje Çıktısı)
14- Isı Yalıtım Projesi (Cd ve ya Flash Şeklinde) (Kontrol Sonrasında 3 Takım Proje Çıktısı)
15- SGK Yapı Ruhsatı Bildirim Formu, SGK e-Bildirge Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu
16- İski Başvurusu İçin: 1. madde ve İletişim Bilgi Formu, Toplam İnşaat Alanı, Bağımsız Bölüm Listesi, Atık Su Bağlantı Vaziyeti, Temiz Su Bağlantı Vaziyeti, Tutanak (PDF Formatında Olacak), Mimari Proje ve Atık Su Bağlantı Projesi (DVG Şeklinde)
10-30
6 Tadilat Yapı Ruhsatı 1- Dilekçe
2- En Son Alınan Ruhsat Fotokopisi
3- Son 1 Yıl içerisinde alınmış İmar Durum Belgesi
4- Yapı Kontrol Müdürlüğü Onaylı Güncel Seviye
5- Tapu Müdürlüğünden Güncel Malik Bilgisi ( Takyit )
6- Güncel Yapı Denetim Evrakları (YİBF)
7-Vekaletname ( Takipli İşlerde )
8- Bina İşli Aplikasyon
9- Tadilat Projeleri ve CD’leri
10-Muvafakatname
5-10 Gün
7 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ( Yıkım Ruhsatı ) 1-Dilekçe,
2-Tapu ( Hisseli Parsellerde Tüm Hissedarların )
3- İmar Durumu ( Son 1 yıla ait )
4- Vekâletname ( Takipli İşlemlerde ) (Riskli yapılarda 6306 sayılı yasaya göre)
5- Muvafakat name ( Hisseli Parsellerden Yıkım İçin Noter Tasdikli )
6- Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi ( Yıkım Taahhüdünü de İçerecek Şekilde Noterden )
7- Müteahhidin Ticaret Sicil Kaydı ( Son 1 Yıla Ait ), Yetki Numarası, Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Sigorta Sicil No
8-Yapı Sahibi ve Müteahhidin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme
9- Yıkımda Sorumlu Olacak İnşaat Mühendisi veya Mimarın Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı ve Büro Tescil Belgesi (Riskli yapılarda sadece İnşaat Mühendisi)
10- Mevcut Binaya Ait Resim ( Bütün Cephelerden Yapının Çatısından Yola Kadar Tek Çekimde Gösterildiği ve Çerçeveleri Sökülmüş Haliyle )
11-Tapudan Malik Bilgisi (Riskli yapılarda 6306 sayılı yasadan faydalandığının belirtilmesi)
12-Binanın mahallen tetkik edilerek boş olduğunu belgeleyen rapor veya muhtardan boş olduğuna dair yazı.
13-Nüfus Müdürlüğünden adres bilgileri raporu (Riskli yapılarda)
14-Müracaattan sonra gelecek olan Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telekom Kesme Yazıları
2-7 Gün
8 Zemin İnceleme Raporu Onayı 1- Vaziyet Planı (A3’te okunaklı olacak)
2- CD
3- Tahsilat Makbuzu
1-5 Gün
9 Riskli Yapıya Yıkım Tebligatı ve Harçlardan Muafiyet 1- Tapu Tebligatı
2- Tapu Takyit (Riskli yapıdır yazılı)
3- Kimlik Fotokopiler
4-Vekil İse Vekaletname
5 Gün
10 Deprem Risk Raporu Onayı 1-Deprem Risk Raporu ve ekleri
2-Maliklere ait kimlik fotokopisi
3-Maliklere ait emlak beyanı
4-Maliklere ait tapu belgeleri
5-Güncel Takyidat belgesi
6-Binanın UAVT (Ulusal adres veri tabanı) belgesi
7-Vekaletname (Başvuran vekil ise) (6306 Sayılı Kanun kapsamında iş ve işlemler hk.)
8- Başvuran vekil ise vekil kimlik fotokopisi
9-Bina işli Röperli Kroki
20 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :
Çekmeköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çekmeköy Belediye Başkanlığı
İsim Soyisim : Fatih YAZICI İsim Soyisim : Ömer YAZICI
Ünvanı : İmar ve Şehircilik Müdürü Ünvanı : Başkan Yardımcısı
Adres : Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL Adres : Çekmeköy Belediyesi Merkez Mah. Piri Reis Cad. No: 5 Çekmeköy/İSTANBUL
Tel : 0 216 600 06 00 Tel : 0 216 600 06 00
Faks : 0 216 600 06 17 Faks : 0 216 600 06 17
E-Posta : imar@cekmekoy.bel.tr E-Posta : omeryazici@cekmekoy.bel.tr.