Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/01/31/tamamlanan-projeler_1D2f.jpg
Çekmeköy Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Projesi


Proje Tarafları

Çekmeköy Belediye Başkanlığı, Çekmeköy Kaymakamlığı/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okullar ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği.

 

Proje Yürütme Kurulu

Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü/ Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği Temsilcileri, kampanya kapsamındaki okullarda görevli proje sorumlusu öğretmen ve öğrenciler.

 

Proje Kapsam ve Amacı

Kampanyası, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” Madde 4’te Pil tanımında yer alan atık pilleri kapsamaktadır.

Kampanya ile, atık pillerin düzenli şekilde toplanması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Proje Süresi

Proje 05.05.2017 tarihinde sona erdirilecektir. Değerlendirme sonrası ödüller ilgili okul temsilcilerine teslim edilecektir.

 

Projenin Değerlendirmesi

Kampanya süresince İlçe genelinde öğrenci başına en çok atık pil toplayan ilk 3 (üç) anaokulu, 3 (üç) ilkokul ve 3 (üç) orta öğretim okulu ödüllendirilecektir.

 

Projenin Uygulama Stratejisi

1.Proje, öğretmenler, müdürler ve proje sorumluları aracılığı ile öğrencilere ve velilere anlatılacaktır.

2.Her okul proje bünyesinde 1 proje sorumlusu öğretmen Okulu tarafından belirlenecektir.

3.Her okula atık pil toplama ünitesi ve kampanya afişi bırakılacaktır.

4.Kampanyanın son günü olan 05.05.2017 tarihinden sonraki 2 hafta içerisinde tek seferde kampanya süresince toplanmış olan atık piller okullardan tartılarak teslim-tesellüm tutanağı ile alınacaktır.
 

2. Ödül Kategorileri

Kampanya sonunda öğrenci başına kg cinsinden en çok atık pil toplayan 3 kategoriye ait ilk üçer okul ödüllendirilecektir.


1.Kategori: Anaokulları

 

Okul öncesi eğitim veren Anaokulları arasında öğrenci başına en çok atık pil toplamış olan;

 

1.Okula  : Çocuk Oyun Parkı Seti (Salıncak-Kaydırak ve Tahterevalli oluşmaktadır)

2.Okula  : Minyatür Futbol Seti (1 adet minyatür kale ve toptan oluşmaktadır)

3.Okula :  Mini Basket Seti (1 adet basket potası ve toptan oluşmaktadır)

 

2.Kategori: İlkokullar

 

  1. İlkokullar arasında öğrenci başına en çok atık pil toplamış olan;

 

1.Okula  : Spor Seti (2 adet minyatür kale; 1 adet basketbol potası; 3 adet basket, 3 adet futbol ve 3 adet voleybol topu; 5 adet badminton seti)

2.Okula  : Minyatür Futbol Seti (1 adet minyatür kale ve toptan oluşmaktadır)

3.Okula :  Mini Basket Seti (1 adet basket potası ve toptan oluşmaktadır)

 

      B) En çok atık pil toplayan okula 2 adet trambolin,

 

3.Kategori: Orta Öğretim Okulları

 

  1. 5-12. sınıflar arasında öğrenci başına en çok atık pil toplamış olan,

 

1.Okula  : Masa Tenisi Seti (1 adet masa tenisi masası, 8 adet masa tenisi raketi ve 20 adet toptan oluşmaktadır)

2.Okula  : Futbol ve Badmington Seti (Futbol Seti; 2 adet minyatür kale, 3 adet futbol topundan ve Badminton Seti; 10 adet raket ve 5 adet badmington topundan oluşmaktadır)

3.Okula :  Basket ve Badmington Seti (Basketbol Seti; 1 adet pota, 3 adet basketbol topundan ve Badminton Set; 10 adet raket 5 adet badminton topundan oluşmaktadır.)

 

      B) En çok atık pil toplayan okula 2 adet trambolin,

 

TARAFLARIN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

 

a)Çekmeköy Belediyesi’nin Görevleri;

1.Proje sorumlusu tayin etmek,

2.Atık pillerin ayrı toplanmasını koordine etmek ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

3.Kampanya süresince yapılacak çevre eğitimi çalışmalarını düzenlemek,

4.Okullarda projenin duyurusunu, tanıtımını ve toplamasını yapmak,

5.Proje için gerekli olan toplama kutularını, bilinçlendirme malzemelerini, ödülleri ve teşekkür belgelerini temin etmek.


b)Okul Yönetimleri’nin Görevleri;

1.Okullarda proje sorumlu öğretmeni tayin etmek,

2.Kampanya duyuru afişinin öğrencilerin görebileceği noktaya asılmasını ve muhafazasını sağlamak,

3.Atık Pil Toplama kutularını düzgün şekilde muhafaza etmek,

4.Projenin duyurusu ve tanıtımı yapıldıktan sonra öğrencilerin katılımlarını sağlamak ve teşvik etmek,

5.Biriktirilen atık pillerin Belediye tarafından teslim alınana kadar muhafazasını sağlamak,