Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/imar-ve-sehircilik-m_j2yk.jpg
İmar Durum Belgesi Başvurusu (İmar Durum Belgesi -Kot Kesit Belgesi - İnşaat İstikamet Rölevesi)

Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
  1. Dilekçe
  2. Tapu Fotokopisi
  3. LİHKAB’dan Aplikasyon Krokisi
  4. Vekaletname Fotokopisi
  5. Tapu Müdürlüğünden Alınmış Takyit Belgesi
  6. İfrazen İmar Durum Belgesi Talebi İçin 1 Adet Encümene Teklif
  7. Değişiklik Yoktur Talebi için Onaylı İmar Durum Belgesi Aslı
  8. Vaziyet planı (Kot talebi varsa)
7 Gün
İnşaat İstikamet Rölevesi Ücreti
500 m2'ye kadarki parseller için m2x0.13 TL+ 153 TL
500 m2 üzeri parseller için m2x0.13TL+ 209.00 TL
Temel Üstü Vizesi İçin Röleve Alımı Blok Başına 209.00 TL
Kot Kesit Ücreti
Bir Parselde 10 Noktaya Kadar 209.00 TL
Bir Parselde 10 'dan fazla Nokta İçin (n)x18.15 TL
İmar Durumu ve Plan Kontrol Ücreti
Ücret Nevi Ücret Tarifesi
0 - 100 m² için 60,50 TL
101 - 300 m² için 146,50 TL
301 - 500 m² için m²x0,10 + 146,50 TL
501 - 1000 m² için m²x0,15 + 160,00 TL
1001 - 2000 m² için m²x0,20 + 160,00 TL
2001 - 5000 m² için m²x0,30 + 173,00 TL
5001 m²'den büyük parseller m²x0,40 + 266,00 TL
İmar Durum Ada Revizyonu 400,00 TL
Not:İmar Durum değişiklik yoktur taleplerinde ücretin %50'si uygulanır.

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız