Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/imar-ve-sehircilik-m_j2yk.jpg
Tadilat Yapı Ruhsatı

Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
 1. Dilekçe
 2. En Son Alınan Ruhsat Fotokopisi
 3. En Son Alınan Seviye Tespit Fotokopisi
 4. Tapu Müdürlüğünden Güncel Malik Bilgisi ( Takyit )
 5. Proje Müellif Değişikliği varsa Muvafakat ve Sorumluluk beyanı
 6. Yapı Denetim Değişikliği varsa yeni Yapı Denetim evrakları
 7. Bağımsız bölüm sayısında artış varsa İSKİ onayı
 8. Projede sığınak varsa, yeri ve M2 değişikliği olmuşsa tekrar sığınak onayı,
 9. Projede yangın çıkışı ve merdiveninde değişiklik olmuşsa tekrar itfaiye onayı alınacak
 10. Vekaletname ( Takipli İşlerde )
 11. Cd
 12. Tadilat Projeleri Yapıya İlişkin Bilgi Formu (Güncel YİBF)
5-10 GÜN

'TADİLAT, İLAVE VE YENİDEN
RUHSAT ÜCRETLERİ

1.Tadilat projelerinde tadilat yapılan bölüm ücrete tabidir. (Teknik eleman ücretinin tamamı alınır. Yol genişlemesi bulunmayan parsellerde teknik alt yapı bedeli alınmaz.)

2.İlave inşaat ruhsatlarında ilave yapılan kısım ücrete tabidir. (Teknik elaman ücretinin tamamı alınır.Yol genişlemesi bulunmayan parsellerde teknik alt yapı bedeli alınmaz.)

3.Yeniden yapı ruhsatlarında ilk ruhsatta ödenen harçlar mahsup edilir. (Teknik elaman ücretinin tamamı alınır.Yol genişlemesi bulunmayan parsellerde teknik alt yapı bedeli alınmaz.)

4.Plan iptali ve değişikliği nedeniyle, imar durumda değişiklik olmayan, ruhsat alıp hükümsüz hale gelmiş, yeniden yapı ruhsatı alacak, yol genişlemesi bulunmayan parsellerde her blok için
alınacak ücret ; 40,00 TL

Dilekçe Örneği