Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/imar-ve-sehircilik-m_j2yk.jpg
Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ( Yıkım Ruhsatı )

Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
 1. Dilekçe
 2. Tapu (Hisseli Parsellerde Tüm Hissedarların )
 3. İmar Durumu ( Son 1 yıla ait )
 4. Vekâletname ( Takipli İşlemlerde )
 5. Muvafakatname ( Hisseli Parsellerden Yıkım İçin Noter Tasdikli )
 6. Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi (Yıkım Taahhüdünü de İçerecek Şekilde Noterden )
 7. Müteahhidin Ticaret Sicil Kaydı ( Son 1 Yıla Ait ), Yetki Numarası, Vergi Levhası, İmza Sirküsü, Sigorta Sicil No
 8. Yapı Sahibi ve Müteahhidin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme
 9. Yıkımda Sorumlu Olacak İnşaat Mühendisi veya Mimarın Noter Onaylı Sorumluluk Beyanı ve Büro Tescil Belgesi (Riskli Yapılarda Yıkım Sorumlusu Sadece İnşaat Mühendisi Olacaktır.)
 10. Mevcut Binaya Ait Resim ( Bütün Cephelerden Yapının Çatısından Yola Kadar Tek Çekimde Gösterildiği ve Binanın Boş Haliyle Çekilmiş Resim)
 11. Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telekom Kesme Yazıları
 12. Tapu Müdürlüğünden Güncel Malik Bilgisi (Takyit Belgesi) , (Riskli Yapılarda 6306 Sayılı Yasadan Faydalandığının Belirtilmesi)
 13. Binanın mahallen tetkik edilerek boş olduğunu belgeleyen rapor veya muhtardan boş olduğuna dair yazı (Ada-Parsel, Sokak İsmi ve Kapı Numarasının Belirtilmiş Olması Gerekmektedir.)
2-7 GÜN

YIKIM ÜCRETİ ;

Taban Alanı x bina yüks. X 0.45 TL

Dilekçe Örneği