Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/06/imar-ve-sehircilik-m_j2yk.jpg
Yapı Ruhsatı

Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
Dilekçe,    Dilekçe Örneği 10 - 30 GÜN

'TEKNİK ELEMAN ÜCRETİ

Konutlarda; Her bağımsız bölüm 100 m²' ye
kadar ; 103,00 TL
100 m² - 180 m² arası ; 220,00 TL
180 m²'den büyüklerde ; Bağımsız Bölümler Toplam Brüt m² x 1,22 TL
İş yerlerinden; Her bağımsız bölüm için 100 m²'ye kadar; 440,00 TL
100 m²'den yukarısı için beher m²; Bağımsız Bölümler Toplam Brüt m² x 4.40 TL

Peyzaj Proje Onay teknik eleman bağımsız bölüm için ; 124,50 TL

Encümene Teklif Belgesi İnceleme

Ticaret ve sanayi alanlarında beher m²'si: 2,06 TL
Konut alanlarında beher m²'si: 1,32 TL
Diğer: 1,05 TL
Teknik Rapor Onay ( beher m² için ): 0,37 TL
İsim Değişikliği ve Yenileme Yapı Ruhsatı Ücreti (Her Blok İçin) : 400,00 TL
Numarataj değişikliği amacıyla verilen ruhsatlar: Ücret Alınmaz

PROJE TESCİL ÜCRETİ (Mimari, Statik ve Tesisatlar için ayrı ayrı)
İnşaat Beher m²'si için; m²x0.05 + 139.50 TL

PROJE ONAY ÜCRETİ (Mimari, Statik ve Tesisatlar için ayrı ayrı)

Konut alanları için; 154,00 TL
Ticaret alanları için; 184,00 TL
Ticaret + Konut alanları için; 184,00 TL
Asansör Projesi Onay teknik eleman için her asansör; 266,00 TL

TABELA VE PLAKA ÜCRETİ
Mesken ve İşyerlerinden ; 220,00 TL
İş Güvenliği Güvenlik Tabelası ; 256,00 TL
İnşaat Sahası Güvenlik Bandı ; m²x3.65 TL

TOPRAK DÖKÜM BEDELİ ( 1 m3 için) ; 5,00 TL

İTFAİYE ONAYI
Toplam inşaat alanı üzerinden 0 - 1500 m² arası; 803, TL
Toplam inşaat alanı üzerinden 1500 m² ve sonrası ; 1067,00 TL

Tapu,
Röperli Kroki,
İmar Durumu ( Son 1 yıla ait ),
Kot Kesit ,
İnşaat İstikamet,
Vekaletname ( Takipli İşlemlerde ve Tüm Proje Müelliflerinin İsimlerini İçerecek),
Muvafakatname ( Hisseli Parseller için, Tüm Hissedarlardan Noter Onaylı ),
Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi ( Noter Onaylı ),
Müteahhitlik Yetki Numarası (YAMBİS, Ticaret Sicil Kaydı Son 1 Yıla Ait) ve Form 18,
Yapı Sahibi ve Müteahhitin Karşılıklı Taahhütlerini İçeren Noter Onaylı Sözleşme,
Şantiye Şefi Evrakları ( Taahhütname, Form 6, Noter Onaylı Sözleşme, Oda Kimlik Belgesi Fotokopisi ),
Proje Müelliflerinin Sorumluluk ve Taahhüdünü İçeren Noter Onaylı Beyanı,
Yapı Denetim Evrakları ( Sözleşme, Taahhütname, YİBF, İzin Belgesi, Denetçi Belgeleri )
Tapu Müdürlüğünden Takyit Cevabı,
Yapı Kontrol Müdürlüğünden Numarataj Çıktısı,
Yangın Merdiveni Varsa İ.B.B. İtfaiye Daire Başkanlığından Proje Onayı,
Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ( Yıkım Ruhsatı, Mevcutta Bina Olması Durumunda Aranacaktır. ),
4 Adet Mimari + Peyzaj Mimari Projenin İçinde Olacak ve 2 Adet Kanal Projesi, CD'leri (İski, Yapı Denetim, Kapakta Kazı Hesabı, M2 Cetveli ve Kat Planı Olacak ),
Statik Proje (4 Takım),
Elektrik Tesisatı Projesi (4 Takım, AESAŞ Onaylı) , PTT (Zayıf Akım Tesisat Projesi 2 Takım, Doğalgaz ),
Mekanik Tesisat Projesi (4 Takım) (Sıhhi - Kalorifer) (Binanın atık su çıkışlarının kanalizasyon sisteminde gösterilecektir.),
Isı Yalıtım Projesi (4 Takım),
Zemin İnceleme Raporu,